Nhà hàng | SenVangPalace
 • SENVANG PALACE

  VIP 2 & VIP 5: Sức chứa:  10 khách. Vị trí:  Tầng 1 - Nhà hàng Sen Vàng

  VIP 2 & VIP 5: Sức chứa:  10 khách. Vị trí:  Tầng 1 - Nhà hàng Sen Vàng

  VIP 2 & VIP 5: Sức chứa:  10 khách. Vị trí:  Tầng 1 - Nhà hàng Sen Vàng

  VIP 2 & VIP 5: Sức chứa:  10 khách. Vị trí:  Tầng 1 - Nhà hàng Sen Vàng

  VIP 2 & VIP 5: Sức chứa:  10 khách. Vị trí:  Tầng 1 - Nhà hàng Sen Vàng

  x