Sảnh tiệc | SenVangPalace
 • SENVANG PALACE

  SẢNH KIM CƯƠNG (KIM CUONG BANQUET HALL). Sức chứa: 1000 khách. Vị trí: Tầng 3

  SẢNH KIM CƯƠNG (KIM CUONG BANQUET HALL). Sức chứa: 1000 khách. Vị trí: Tầng 3

  SẢNH KIM CƯƠNG (KIM CUONG BANQUET HALL). Sức chứa: 1000 khách. Vị trí: Tầng 3

  SẢNH KIM CƯƠNG (KIM CUONG BANQUET HALL). Sức chứa: 1000 khách. Vị trí: Tầng 3

  SẢNH KIM CƯƠNG (KIM CUONG BANQUET HALL). Sức chứa: 1000 khách. Vị trí: Tầng 3

  x